Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 7 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Սամվել Լիմինդրի Ալեքսանյանը ծնվել է 1968թ.-ի օգոստոսի 19-ին:
ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Տիգրան Հրահատի Գրիգորյանը ծնվել է 1975թ.-ի մարտի 13-ին:
ՎԱՐԴԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Վարդան Ռաֆիկի Վարդանյանը ծնվել է 1957թ.-ի փետրվարի 4-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 37
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 59 777
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 59 814
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 34 063
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 61 300
ելունդների համարները1 - 61300
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 27 151
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 307
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԼԻՄԻՆԴՐԻ 19 808
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՀՐԱՀԱՏԻ 1 262
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՌԱՖԻԿԻ 1 088
ՓԱՇԻՆՅԱՆ ՆԻԿՈԼ ՎՈՎԱՅԻ 9 437
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 33 879
Անճշտությունների գումարային չափը 186