Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Մայիս, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 8 ԸԸՀ


Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի
Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ԱՐԹՈՒՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արթուր Ալբերտի Եղիազարյանը ծնվել է 1973թ.-ի դեկտեմբերի 12-ին:
ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Վահագն Գառնիկի Խաչատուրյանը ծնվել է 1959թ.-ի ապրիլի 22-ին:
ԿՈՐՅՈՒՆ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ԿՈՐՅՈՒՆ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Կորյուն Գառնիկի Նահապետյանը ծնվել է 1971թ.-ի հուլիսի 23-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 22
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 62 386
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 62 408
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 35 209
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 64 000
ելունդների համարները1 - 64000
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 28 205
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 877
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԲԵՐՏԻ 6 493
ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԳԱՌՆԻԿԻ 5 172
ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԳԱՌՆԻԿԻ 20 407
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 34 949
Անճշտությունների գումարային չափը 20