Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

2 Դեկտեմբեր, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 35 ԸԸՀ

ՄՈՒՐԱԴ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՄՈՒՐԱԴ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Մուրադ Գրիգորյանը ծնվել է 1963թ. մայիսի 26-ին:
ԱՐՄԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արման Սահակյանը ծնվել է 1978թ. մարտի 5-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 55 971
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 55 971
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 17 421
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 56 900
ելունդների համարները1 - 56900
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 39 477
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 834
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄՈՒՐԱԴ ՀԵՆՐԻԿԻ 3 237
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՍՈՍԻ 13 337
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 17 408
Անճշտությունների գումարային չափը 0