Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

2 Դեկտեմբեր, 2012 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 1 ԸԸՀ

ԷԴՈՒԱՐԴ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԷԴՈՒԱՐԴ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Էդուարդ Պետրոսյանը ծնվել է 1969թ. դեկտեմբերի 18-ին:
ՌՈԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՌՈԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ռոբերտ Սարգսյանը ծնվել է 1972թ. հուլիսի 22-ին:
ՍՏՅՈՊԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՍՏՅՈՊԱ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ստյոպա Սաֆարյանը ծնվել է 1973թ. հոկտեմբերի 7-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 5
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 64 758
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 64 763
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 23 830
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 65 700
ելունդների համարները1 - 65700
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 41 826
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 874
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԷԴՈՒԱՐԴ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ 461
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 18 805
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՍՏՅՈՊԱ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 3 680
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 23 817
Անճշտությունների գումարային չափը 8