Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2013 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 38 ԸԸՀ

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արմեն Կարապետյանը ծնվել է 1954թ. հուլիսի 31-ին:
ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Սամվել Հայրապետյանը ծնվել է 1954թ. նոյեմբերի 25-ին:
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 50 370
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 50 370
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 25 349
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 51 150
ելունդների համարները1 - 51150
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 25 792
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 037
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 20 744
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՌԱՖԻԿԻ 3 555
Թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 25 336
Անճշտությունների գումարային չափը 6