Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 1 ԸԸՀ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻԳԻԹՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԻԳԻԹՅԱՆ
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՌՈՒԲԵՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 59 154
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 60 800
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 60 800
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 29 449
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 29 381
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 31 411
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 4 566
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 31 419
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԻԳԻԹՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԵՆԶԻԿԻ 5 650
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ ՌԱՖԻԿԻ 21 178
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 26 828
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 403
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 26 828
Անճշտությունների չափը 74