Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 10 ԸԸՀ

ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԱԴԵՎՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԹԱԴԵՎՈՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 54 484
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 55 912
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 55 986
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 26 664
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 26 730
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 29 300
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 651
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 29 273
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԽՈՍՐՈՎ ՄԵԼԻՔԻ 6 898
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԹԱԴԵՎՈՍ ՍՈՒՐԵՆԻ 1 616
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԼԲԵՐՏԻ 18 067
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 26 582
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 29 161
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 26 585
Անճշտությունների չափը 0