Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 11 ԸԸՀ

ՀԵՂԻՆԵ ԲԻՇԱՐՅԱՆ
ՀԵՂԻՆԵ ԲԻՇԱՐՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՍՐԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԻՍՐԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԳՐԻԳՈՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 57 444
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 58 592
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 58 711
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 24 839
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 27 323
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 31 400
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 493
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 31 410
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԻՇԱՐՅԱՆ ՀԵՂԻՆԵ ՎԱՉԵԻ 8 196
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԻՍՐԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲԻ 5 206
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 16 366
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 29 117
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 365
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 28 884
Անճշտությունների չափը 0