Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 13 ԸԸՀ

ԱՐՄԵՆ ՊՈՒՐՏՈՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՊՈՒՐՏՈՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 63 810
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 65 358
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 65 359
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 30 954
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 30 984
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 34 730
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 329
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 33 279
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՊՈՒՐՏՈՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՅՈՒՐԻԿԻ 25 045
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 6 980
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 36 194
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 32 031
Անճշտությունների չափը 786