Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 14 ԸԸՀ

ԱՐԱԳԱԾ ԱԽՈՅԱՆ
ԱՐԱԳԱԾ ԱԽՈՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՅՈՎԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԼՅՈՎԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԱՐԱ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ
ԱՐԱ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 62 457
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 63 128
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 65 217
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 17 630
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 16 993
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 45 658
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 186
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 45 692
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԽՈՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾ ԱՆԴՐՈՒՇԻ 15 401
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ՅՈՒԶԻԿԻ 22 233
ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ ԱՐԱ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ 1 471
ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 3 492
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՌԱՖԻԿԻ 1 653
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 44 250
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 46 689
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 44 343
Անճշտությունների չափը 750