Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 15 ԸԸՀ

ԽԱՉԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԴԱՇԻՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 59 525
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 60 718
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 60 759
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 22 381
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 22 325
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 38 434
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 076
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 38 435
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՎԱՂԻՆԱԿԻ 17 677
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 17 515
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՌՈՒԲԵՆԻ 1 751
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՆՈՐԻԿԻ 400
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 37 343
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 38 408
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 37 343
Անճշտությունների չափը 95