Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 16 ԸԸՀ

ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 63 302
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 63 848
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 64 774
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 23 598
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 24 115
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 40 646
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 833
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 40 667
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 18 023
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՉԻԿԻ 20 782
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 38 805
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 40 602
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 38 805
Անճշտությունների չափը 0