Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 17 ԸԸՀ

ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՀԵՆՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԻՇԱ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ԳՐԻՇԱ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 57 065
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 59 230
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 59 334
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 24 495
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 18 994
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 40 375
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 759
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 40 367
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿ ԱՐԳԱՄԻ 30 206
ՎԻՐԱԲՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ՅԱՇԱՅԻ 7 294
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 37 500
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 40 355
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 37 500
Անճշտությունների չափը 10