Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 18 ԸԸՀ

ՄԱՆՎԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՄԱՆՎԵԼ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՂՈՒԿԱՍ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՂՈՒԿԱՍ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 59 637
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 62 224
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 62 133
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 22 608
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 22 561
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 39 589
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 699
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 39 599
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 21 153
ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ ՂՈՒԿԱՍ ԱԴԻԲԵԿԻ 16 690
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 37 843
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 39 678
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 37 843
Անճշտությունների չափը 306