Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 19 ԸԸՀ

ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԵԴՐԱԿ ՍԱՐՈՅԱՆ
ՍԵԴՐԱԿ ՍԱՐՈՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 60 526
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 62 331
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 62 263
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 32 136
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 32 127
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 30 143
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 638
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 30 155
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՎԱՐՇԱՄԻ 4 028
ՍԱՐՈՅԱՆ ՍԵԴՐԱԿ ՖԻՐԴՈՒՍԻ 23 438
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 27 466
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 30 108
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 27 466
Անճշտությունների չափը 0