Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 2 ԸԸՀ

ԱՐՇԱԿ ԲԱԿԼԱՉՅԱՆ
ԱՐՇԱԿ ԲԱԿԼԱՉՅԱՆ
ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՐԵԳԻՆ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ
ԳԱՐԵԳԻՆ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՌԱՖԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՌԱՖԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 57 537
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 58 993
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 58 998
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 28 296
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 28 221
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 30 807
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 393
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 30 812
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱԿԼԱՉՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՍՈՒՐԵՆԻ 1 076
ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ ԲԵԳԼԱՐԻ 4 712
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՌԱՖԻԿ ԳԱՐԵԳԻՆԻ 14 215
ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԺՈՌԱՅԻ 8 396
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 28 399
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 720
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 28 360
Անճշտությունների չափը 0