Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 20 ԸԸՀ

ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՐԱՆՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 55 259
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 56 467
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 56 484
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 15 990
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 16 015
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 40 465
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 020
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 40 461
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՀՐԱՆՏ ՄԵՐՈՒԺԱՆԻ 38 912
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 530
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 40 450
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 39 435
Անճշտությունների չափը 0