Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 21 ԸԸՀ

ԱՐՏԱՇԵՍ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱՐՏԱՇԵՍ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՌՈՒՍՏԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՌՈՒՍՏԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 60 619
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 61 450
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 61 548
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 28 820
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 28 953
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 32 595
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 290
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 32 606
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍ ՌԱԶՄԻԿԻ 1 200
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՌՈՒՍՏԱՄ ՌԱՖԻԿԻ 16 092
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆ ՄԱԿԱՐԻ 13 963
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 31 255
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 32 571
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 31 287
Անճշտությունների չափը 0