Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 22 ԸԸՀ

ՏԻԳՐԱՆ ԱՐԶԱՔԱՆՑՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԱՐԶԱՔԱՆՑՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՌՈԲԵՐՏ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
ՌՈԲԵՐՏ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 52 685
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 53 713
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 54 793
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 25 908
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 25 906
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 28 880
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 077
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 28 890
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՐԶԱՔԱՆՑՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻՇԱՅԻ 21 862
ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 5 865
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 27 727
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 28 771
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 27 723
Անճշտությունների չափը 0