Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 23 ԸԸՀ

ՄԵԼԻՔ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՄԵԼԻՔ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՆՏ ՄԱԴԱԹՅԱՆ
ՀՐԱՆՏ ՄԱԴԱԹՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԵՎՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 57 298
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 58 258
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 58 399
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 13 543
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 14 197
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 43 069
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 282
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 42 308
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՄԵԼԻՔ ԱՊՐԵՍԻ 17 810
ՄԱԴԱԹՅԱՆ ՀՐԱՆՏ ՌՈԲԵՐՏԻ 24 403
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԳԵՎՈՐԳԻ 1 141
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 43 354
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 42 281
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 40 969
Անճշտությունների չափը 1 326