Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 24 ԸԸՀ

ԿՈՐՅՈՒՆ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԿՈՐՅՈՒՆ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ԴԱՇԻՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԽՈՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԽՈՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 58 373
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 58 847
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 59 692
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 26 245
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 26 328
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 33 368
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 869
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 33 378
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՌԱԶՄԻԿԻ 5 285
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՌԱՖԻԿԻ 19 257
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԽՈՐԵՆ ԹՌՉՈՒՆԻ 7 902
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 32 444
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 33 320
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 32 434
Անճշտությունների չափը 0