Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 25 ԸԸՀ

ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԽԻԹԱՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՄԽԻԹԱՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 52 685
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 55 170
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 55 191
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 20 995
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 21 025
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 34 167
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 003
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 34 183
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ 568
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ՋԱՆՇԻԿԻ 15 097
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ՍՏՅՈՊԱՅԻ 2 109
ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ ՍԱՍՈՒՆ ՄԵԽԱԿԻ 15 332
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 33 106
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 34 134
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 33 106
Անճշտությունների չափը 192