Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 26 ԸԸՀ

ՌՈԲԵՐՏ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՌՈԲԵՐՏ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՅՐԻԿՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀԱՅՐԻԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
ՎԱՐԴԱՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 53 770
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 55 197
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 55 178
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 22 721
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 22 749
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 32 459
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 695
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 32 340
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ԹՈՎՄԱՍԻ 17 298
ՀԱՅՐԻԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՆՈՐԻԿԻ 6 872
ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ԺՈՐԺԻԿԻ 5 525
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 29 695
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 32 385
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 29 695
Անճշտությունների չափը 0