Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 27 ԸԸՀ

ՄԵԼԻՔ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՄԵԼԻՔ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 48 955
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 51 623
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 51 280
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 21 241
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 20 132
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 30 333
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 650
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 30 601
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԵԼԻՔ ՍԱՐԻԲԵԿԻ 22 308
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 6 263
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 207
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 28 068
Անճշտությունների չափը 0