Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 28 ԸԸՀ

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 51 140
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 51 715
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 51 830
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 18 487
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 18 596
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 33 228
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 959
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 33 229
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿՈԼՅԱՅԻ 31 221
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 1 032
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 33 228
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 32 265
Անճշտությունների չափը 0