Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 29 ԸԸՀ

ԱՐԿԱԴԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ԱՐԿԱԴԻ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՎԱՀԱՆ ՄԱԴԱԹՅԱՆ
ՎԱՀԱՆ ՄԱԴԱԹՅԱՆ
ԴԱՇԻՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 59 123
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 59 834
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 59 266
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 26 838
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 25 998
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 33 956
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 430
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 34 026
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԱՐԿԱԴԻ ՍՏԱՆԻՍԼԱՎԻ 27 038
ՄԱԴԱԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ 4 511
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 31 549
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 34 615
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 31 549
Անճշտությունների չափը 100