Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 3 ԸԸՀ

ՄԱՆՈՒԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ՄԱՆՈՒԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂԻ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 57 742
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 59 856
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 60 804
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 27 435
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 27 240
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 33 577
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2 172
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 33 567
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ 13 338
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՀԱՅԿ ԻՇԽԱՆԻ 1 072
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՎԱԶԳԵՆ ՄԵԽԱԿԻ 1 237
ՏՈՆՈՅԱՆ ԱՇՈՏ ՌՈԲԵՐՏԻ 15 713
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 31 360
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 33 507
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 31 467
Անճշտությունների չափը 187