Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 30 ԸԸՀ

ՎԱՀՐԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՎԱՀՐԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՎԻԿՏՈՐ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ՎԻԿՏՈՐ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՍԱՄՍՈՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՍԱՄՍՈՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻ ՎԵՏԵՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 53 360
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 54 591
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 54 609
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 23 954
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 24 112
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 30 547
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 965
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 30 586
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ ՎԱՂԻՆԱԿԻ 12 503
ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐ ԵՐՎԱՆԴԻ 15 102
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍԱՄՍՈՆ ՍԱՐԳՍԻ 1 043
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ԱՇՈՏԻ 874
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 29 522
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 30 343
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 29 530
Անճշտությունների չափը 480