Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 31 ԸԸՀ

ՎԻԿՏՈՐԻԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՎԻԿՏՈՐԻԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՐՅՈՒՆ ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ
ԿՈՐՅՈՒՆ ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ
ԴԱՇԻՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 56 516
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 64 112
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 60 040
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 26 826
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 26 002
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 33 167
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 857
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 32 718
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐԻԱ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 4 511
ՂԱՐԱՔԵՇԻՇՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ԿԱՌԼԵՆԻ 1 111
ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԲԱՂԻՇԻ 21 468
ՓԱՐԵՄՈՒԶՅԱՆ ԼԱՐԻՍԱ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 5 514
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 32 604
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 35 146
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 32 378
Անճշտությունների չափը 3 807