Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 32 ԸԸՀ

ՍՈՒՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՍՈՒՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 46 382
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 47 478
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 47 393
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 18 026
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 17 883
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 29 512
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 824
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 29 513
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍՈՒՐԻԿ ՍԻՐԱԿԻ 27 556
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 1 126
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 29 592
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 28 682
Անճշտությունների չափը 92