Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 34 ԸԸՀ

ՍՈՒՔԻԱՍ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՍՈՒՔԻԱՍ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՐՏՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՄԱՐՏՈՒՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԴԱՇԻՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՉ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ՀՐԱՉ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 58 109
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 59 367
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 59 400
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 29 785
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 29 840
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 29 539
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 547
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 29 545
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՍՈՒՔԻԱՍ ՀԵԳԵԼԻ 9 546
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄԱՐՏՈՒՆ ԿԱՄՈՅԻ 14 214
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՀՐԱՉ ԼԵՎՈՆԻ 4 212
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 27 972
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 29 508
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 27 972
Անճշտությունների չափը 0