Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 35 ԸԸՀ

ՍԱՄՎԵԼ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՅՈՎԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԼՅՈՎԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԵՆ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 47 964
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 48 966
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 48 980
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 23 640
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 23 676
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 25 289
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 018
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 25 308
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՄԻՍԱԿԻ 14 643
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ՀԱԿՈԲԻ 1 629
ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏԻ 280
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂԱՍՈՒ 7 669
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 24 221
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 25 262
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 24 224
Անճշտությունների չափը 179