Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 36 ԸԸՀ

ՄՈՒՇԵՂ ՊԵՏՈՅԱՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՊԵՏՈՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԽԻԹԱՐ ՎԱՐԱԳՅԱՆ
ՄԽԻԹԱՐ ՎԱՐԱԳՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 53 992
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 55 087
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 55 029
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 18 694
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 18 633
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 36 349
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 717
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 36 368
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՊԵՏՈՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ԹՈՒՐԻՆՋԻ 13 661
ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ԱԳՈՒՆԻ 7 107
ՎԱՐԱԳՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ՆՈՐԻԿԻ 14 841
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 35 609
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 36 393
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 35 609
Անճշտությունների չափը 134