Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 37 ԸԸՀ

ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 52 119
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 52 466
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 53 273
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 18 062
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 18 133
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 35 135
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 299
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 35 145
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ 13 606
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԱԶԱՏԻ 20 228
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 33 834
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 35 134
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 33 834
Անճշտությունների չափը 50