Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 38 ԸԸՀ

ԳԵՐԱՍԻՄ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ԳԵՐԱՍԻՄ ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՀԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՎԱՀԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 48 651
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 47 920
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 47 979
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 15 905
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 15 983
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 33 497
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 197
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 33 714
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ ԳԵՐԱՍԻՄ ՎԻԿՏՈՐԻ 5 434
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՎԱՀԵ ՄԱՔՍԻՄԻ 27 104
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 32 538
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 33 549
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 32 539
Անճշտությունների չափը 956