Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 39 ԸԸՀ

ՍԵՐԳԵՅ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ
ՍԵՐԳԵՅ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 50 551
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 51 737
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 51 807
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 15 943
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 15 781
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 36 009
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 907
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 36 020
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՊԱՊԱՇԻ 14 137
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՖՐՈՒՆԶԵԻ 20 894
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 35 031
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 35 989
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 35 031
Անճշտությունների չափը 0