Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 4 ԸԸՀ

ԶՈՀՐԱԲ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ
ԶՈՀՐԱԲ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՀՐԱՅՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՐԱՅՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 55 356
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 56 925
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 56 874
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 24 886
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 24 947
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 31 948
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 583
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 31 980
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲ ՍԵՆԻԿԻ 12 135
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀՐԱՅՐ ԿԱՌԼԵՆԻ 3 237
ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՓԱՅԼԱԿԻ 8 107
ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ ԽԱՉԻԿԻ 2 732
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԱՐԱՄ ՎԻԳԵՆԻ 2 114
ՄՈՒՐԱԴԽԱՆՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ ԳԵՎՈՐԳԻ 2 000
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 30 325
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 916
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 30 319
Անճշտությունների չափը 0