Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 40 ԸԸՀ

ԱՐՄԱՆ ԱՄԻՐԱՂՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ԱՄԻՐԱՂՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԵՎՈՆ ԱՆԱՆՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ԱՆԱՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՂԱԶԻՆՅԱՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՂԱԶԻՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 52 994
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 53 558
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 53 978
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 16 913
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 17 335
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 36 668
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 968
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 36 720
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՄԻՐԱՂՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ 14 783
ԱՆԱՆՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ԶԱՔԱՐԻ 2 842
ՂԱԶԻՆՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՎԱԶԻ 1 807
ՃԱՂԱՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԼԵՆՏՈՒՇԻ 708
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՀՐԱՆՏԻ 15 496
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 35 636
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 36 960
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 35 632
Անճշտությունների չափը 139