Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 41 ԸԸՀ

ԴԱՎԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԴԱՎԻԹ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐՔՍԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 52 532
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 53 082
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 53 978
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 23 167
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 23 279
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 30 692
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 454
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 30 709
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՍՈՒՐԵՆԻ 7 638
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ԳԱՌՆԻԿԻ 21 553
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 29 191
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 30 648
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 29 197
Անճշտությունների չափը 0