Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 5 ԸԸՀ

ՀԱՅԿ ԲԱԲՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՀԱՅԿ ԲԱԲՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 58 371
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 59 906
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 59 905
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 28 376
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 28 354
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 31 607
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3 189
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 31 619
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱԲՈՒԽԱՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ԲՈՐԻՍԻ 3 628
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԵՐԳԵՅԻ 6 886
ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ ԹԱԹՈՒԼ ՆՈՐԱՅՐԻ 5 384
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԵՎՈՆ ՀՐԱՉՅԱՅԻ 12 397
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 28 295
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 31 466
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 28 294
Անճշտությունների չափը 370