Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 6 ԸԸՀ

ԳԱԳԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՀԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՎԱՀԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԴԱՇԻՆՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ
ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 54 702
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 56 124
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 56 124
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 26 976
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 27 134
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 28 996
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 873
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 29 001
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 6 303
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՎԱՀԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 9 000
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ ՏԻԳՐԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ 1 477
ՓԱՄԲՈՒԿՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՐՈՅԻ 10 318
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 27 098
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 0
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 28 899
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 27 097
Անճշտությունների չափը 146