Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 7 ԸԸՀ

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 54 936
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 55 600
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 55 600
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 25 834
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 25 834
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 29 766
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 850
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 25 834
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԼԻՄԻՆԴՐԻ 23 309
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 1 675
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 24 984
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 24 984
Անճշտությունների չափը 854