Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

12 Մայիս, 2007 ԱԺ մեծամասնական Թիվ 8 ԸԸՀ

ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱԿՈԲ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 58 242
ՏԸՀ-ների հատկացված քվեարկության ծրարների թիվը 59 700
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 59 700
Չօգտագործված քվեարկության ծրարների թիվը 41 858
Մարված (չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված և հետ վերադարձված) քվեաթերթիկների թիվը 33 059
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 25 988
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1 182
Օգտագործված քվեաթերթիկների ելունդների թիվը 26 029
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՎԱՐԴԱՆԵՍԻ 21 761
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում չի լրացվում) 0
Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում) 4 246
Սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 27 825
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 24 090
Անճշտությունների չափը 587