Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
05 Հունիսի 2017թ.
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) ԻԵՄ ՀԿ և Մանե Սահակյան, Ռիմա Վարդումյան, Կարեն Աղամանյան

  ԻԵՄ ՀԿ և Մանե Սահակյան, Ռիմա Վարդումյան, Կարեն Աղամանյան-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 22 Մայիս 2017թ.. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
 2017թ. Հունիսի 06 -ին ժամը՝ 15:00 -ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ