Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
10 Հուլիսի 2017թ.
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Լուսինե Բունիաթյան

 Քաղաքացի Լուսինե Բունիաթյան-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 29 Հունիս 2017թ.. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
 2017թ. Հուլիսի 11 -ին ժամը՝ 11:00 -ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ