Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
28 Սեպտեմբերի 2018թ.
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) ԹԻՀԿ, Ժուռնալիստների Ասպարեզ ակումբ ՀԿ-ներ, Մաքսիմ Սարգսյան

  ԹԻՀԿ, Ժուռնալիստների Ասպարեզ ակումբ ՀԿ-ներ, Մաքսիմ Սարգսյան-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 28 Սեպտեմբեր 2018թ.. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
 2018թ. Սեպտեմբերի 29 -ին ժամը՝ 16:00 -ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ