Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

2 Ապրիլ, 2017 ԱԺ ընտրություններ


Տեղեկություններ 2017թ. ապրիլի 2-ի
Ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ

Տեղեկություններ գրանցված կուսակցությունների, կուսակցություննեի դաշինքների վերաբերյալ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական հասարակական կազմակերպություններ
Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Ձեռնարկներ, ուղեցույցեր
Էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
«ԵԼՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ
«ԵԼՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ

 Ընտրական ցուցակ

 Հայտարարագիրը
«ԱԶԱՏ ԴԵՄՈԿՐԱՏՆԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱԶԱՏ  ԴԵՄՈԿՐԱՏՆԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

  Ընտրական ցուցակ

 Հայտարարագիրը
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը2 585 134
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 15
Շրջիկ արկղով քվեարկող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 572
Ընտրողների ընդհանուր թիվը2 588 468
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը1 575 786
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը2 685 277
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը2 740 000
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը1 569 147
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 4 546
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը1 573 693
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը2 733 223
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը1 109 778
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 6 675
«ԵԼՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 122 065
12345678910111213
16 034 19 515 16 880 17 036 6 643 6 218 1 757 3 346 11 793 12 190 4 222 3 415 2 964
«ԱԶԱՏ ԴԵՄՈԿՐԱՏՆԵՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 14 739
12345678910111213
1 575 1 870 2 160 2 231 602 932 245 460 663 906 841 705 1 543
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 58 265
12345678910111213
5 793 2 878 4 475 2 731 2 379 4 726 3 818 5 004 3 584 3 252 13 798 3 009 2 815
«ԾԱՌՈՒԿՅԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 428 836
12345678910111213
22 646 29 032 25 199 27 299 53 632 31 201 23 136 38 708 25 540 61 267 42 776 31 395 16 932
ԿՈՆԳՐԵՍ – ՀԺԿ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 25 950
12345678910111213
1 997 4 775 2 954 2 934 994 1 451 1 676 1 179 2 322 2 013 1 417 1 142 1 094
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 770 441
12345678910111213
61 074 57 600 69 198 53 210 78 439 68 162 34 012 67 276 85 707 48 324 53 823 58 137 34 950
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 11 741
12345678910111213
1 317 1 398 1 696 1 456 492 997 480 468 705 1 127 704 545 353
«ՕՀԱՆՅԱՆ-ՐԱՖՖԻ-ՕՍԿԱՆՅԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 32 508
12345678910111213
2 753 2 563 2 278 2 635 752 3 073 2 716 2 367 1 897 4 019 2 774 2 107 2 557
«ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 103 048
12345678910111213
7 220 6 254 5 409 5 674 7 364 11 579 8 557 9 107 5 547 6 568 12 354 7 883 9 507
Անճշտությունների գումարային չափը 2 052