Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Ապրիլ, 2020  Հանրաքվե


ՀԱՆՐԱՔՎԵ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՔարոզչության կողմերի լիազոր ներկայացուցիչներ


Էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ