Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

19 Փետրվարի 2003 թ. Նախագահի ընտրություններ (I Փուլ)

Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի 2315410
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 2418183
Մարված քվեաթերթիկների թիվը 954380
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների 1462383
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 36160
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱՎԱԳՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ 5788
ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ 250145
ՍՏԵՓԱՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ 399757
ԱՐԱՄ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 41795
ԱՐԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 1272
ՎԱԶԳԵՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 12904
ԳԱՌՆԻԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 854
ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 3034
ՌՈԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 700808
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 1416357
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 1426223
Անճշտությունների չափը 2536