Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

25 մայիսի 2003թ. ԱԺ Համամասնական ընտրություններ

Կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների արդյունքներն տոկոսներով

Ընտրողների ընդհանուր թիվը` ըստ ընտրողների ցուցակի 2340744
ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 2442062
Մարված քվեաթերթիկների թիվը 1204620
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած ընտրողների թիվը` ըստ ստորագրությունների 1233757
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 34622
Յուրաքանչյուր թեկնածուին, կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԶԱՏԱԿԱ ԴԱՇԻՆՔ 9711
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 6078
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 105480
ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՕՐԵՆՔ, ՄԻԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆ 10955
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇԻՆՔ 163203
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 6473
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 24388
ԱԺՀ ԴԱՇԻՆՔ 33605
ԺՈՎՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 13214
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂ. ԱԶԱՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 55443
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 24991
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 280363
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐԱՑՎԱԾ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 6200
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՌԱՄԿԱՎԱՐ-ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 34108
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 8057
ՀԱՅ ԱՐԻՆԵՐԻ ԲՌՈՒՆՑՔ 3438
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 136270
ՀԱՅՈՑ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄ 7676
ՀԶՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔ 39586
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 67531
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 147956
Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 1184726
Վավեր քվեաթերթիկների թիվը 1198005
Անճշտությունների չափը 5600